اعلام شکایت

درصورتی که شکایتی دارید میتوانید با پر کردن فرم زیر آن را به مدیریت مجموعه اعلام نمائید و منتظر پاسخ باشید.
توجه نمایید فقط شکایاتی مورد بررسی قرار میگیرند که :
شرح موضوع شکایت به صورت روشن و واضح بیان نموده باشند.
دارای اطلاعات ناقص و ناصحیح نباشند
چنانچه شکایت نسبت به یکی از کارشناسان سایت میباشد حتما لازم است کد شناسایی کارشناس را ذکر نمایید.
اطلاعات هویتی خود را به طور صحیح و کامل وارد نموده باشید.

ایمیل:
شماره تماس:
موضوع:
شماره سفارش:
توضیحات: