۲۰ خرداد ۱۳۹۷
498 بازدید
بدون نظر

تشخیص مدل های مختلف آیفون

۲G۳G۳Gs۴
GSM
۴
CDMA
۴s۵
مدلA1428
۵
مدلA1429
۵c 

مدل

A1532 A1456

۵c 

مدل

A1507 A1529

۵s 

مدل

A1533 A1453

۵s 

مدل

A1457 A1530

۶ 

 

۶plus

 

 

آیکنمدلسال تولیدشماره مدلظرفیت(گیگابایت)کد فریمور
iPhone 5s GSM۲۰۱۳A1533 و A1453۱۶, ۳۲ , ۶۴iPhone6,1
iPhone 5s GSM,CDMA۲۰۱۳A1457 و A1530۱۶, ۳۲ , ۶۴iPhone6,2
iPhone 5c GSM۲۰۱۳A1532 و A1456۱۶, ۳۲iPhone5,3
iPhone 5c GSM,CDMA۲۰۱۳A1507 و A1529۱۶, ۳۲iPhone5,4
iPhone 5 GSM۲۰۱۲A1428۱۶, ۳۲ , ۶۴iPhone5,1
iPhone 5 GSM,CDMA۲۰۱۲A1429۱۶, ۳۲ , ۶۴iPhone5,2
iPhone 4S۲۰۱۱A1387۱۶, ۳۲ , ۶۴iPhone4,1
iPhone 4 CDMA۲۰۱۱A1349۸ , ۱۶ , ۳۲iPhone3,3
iPhone 4 GSM۲۰۱۰A1332۸ , ۱۶ , ۳۲iPhone3,1
iPhone 3GS۲۰۰۹A1303۸ , ۱۶ , ۳۲iPhone2,1
iPhone 3G۲۰۰۸A1241۸ , ۱۶iPhone1,2
iPhone۲۰۰۷A1203۴ , ۸ , ۱۶iPhone1,1

 

تشخیص مدل های مختلف آیپد

 

آیکنمدلسال تولیدشماره مدلظرفیت(گیگابایت)کد فریمور
iPad Air Wi-Fi + Cellularاواخر ۲۰۱۳A1475۱۶, ۳۲ , ۶۴ , ۱۲۸iPad4,2
iPad Air Wi-Fiاواخر ۲۰۱۳A1474۱۶, ۳۲ , ۶۴ , ۱۲۸iPad4,1
iPad mini with Retina display Wi-Fi + Cellularاواخر ۲۰۱۳A1490۱۶, ۳۲ , ۶۴ , ۱۲۸iPad4,5
iPad mini with Retina display Wi-Fiاواخر ۲۰۱۳A1489۱۶, ۳۲ , ۶۴ , ۱۲۸iPad4,4
iPad mini Wi-Fiاواخر ۲۰۱۲A1432۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad2,5
iPad mini Wi-Fi + Cellularاواخر ۲۰۱۲A1454۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad2,6
iPad mini Wi-Fi + Cellular-MMاواخر ۲۰۱۲A1455۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad2,7
iPad 4th Wi-Fiاواخر ۲۰۱۲A1458۱۶, ۳۲ , ۶۴ , ۱۲۸iPad3,4
iPad 4th Wi-Fi + Cellularاواخر ۲۰۱۲A1459۱۶, ۳۲ , ۶۴ , ۱۲۸iPad3,5
iPad 4th Wi-Fi + Cellular-MMاواخر ۲۰۱۲A1460۱۶, ۳۲ , ۶۴ , ۱۲۸iPad3,6
iPad 3rd Wi-Fiاوایل ۲۰۱۲A1416۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad3,1
iPad 3rd Wi-Fi + Cellular-VZاوایل ۲۰۱۲A1403۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad3,2
iPad 3rd Wi-Fi + Cellularاوایل ۲۰۱۲A1430۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad3,3
iPad 2 Wi-Fi۲۰۱۱A1395۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad2,1
iPad 2 GSM۲۰۱۱A1396۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad2,2
iPad 2 CDMA۲۰۱۱A1397۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad2,3
iPad 2 (Wi-Fi Only, iPad2,4)۲۰۱۲A1395۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad2,4
iPad Wi-Fi + 3G۲۰۱۰A1337۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad1,1
iPad Wi-Fi۲۰۱۰A1219۱۶, ۳۲ , ۶۴iPad1,1

تیم قدرتمند TOP-GSM در کنار شما عزیزان هست

https://www.top-gsm.ir


درباره نویسنده : borhangsm

فایل رام مشتری Rating: 8 out of 10

*

code