شناخت مشخصات هارد های موبایل

نویسنده: Behzad GSM
بازدید: 4642 نفر
به روز رسانی:

شناخت مشخصات هارد های موبایل

لیست هاردهای مشابه موبایل

در این پست مشخصات کامل هاردهای گوشی ها به دلیل درخواست مکرر دوستان رو برای شما آماده کرده ایم.
امیدواریم برایتان مفید و مورد استفاده واقع شود.

جهت جستجوی سریع و راحت مدل مورد نظر از کلید های ترکیبی ctrl+F استفاده کنید.

در پایان مقاله برنامه ای نیز جهت سهولت کارتان قرار داده ایم تا دانلود نمایید.
لینک های زیر نیز در رابطه با انواع آیسی هاردهای موبایل و کسب اطلاعات در مورد آنها است.جهت مطالعه شما عزیزان

 

 

 

SAMSUNG
#SAMSUNG MDDR Based MCP
Part Number Density Organizatioin Speed(Mbps) Package
KMJ5U000WM eMMC(4GB)+MDDR(768MB) x8, x32 400(MDDR) 153FBGA
KMVWU000LM eMMC(32GB)+MDDR(64MB) x8, x16 400(MDDR) 153FBGA
KMVTU000LM eMMC(16GB)+MDDR(64MB) x8, x16 400(MDDR) 153FBGA
KMVUS000LA eMMC(8GB)+MDDR(64MB) x8, x16 400(MDDR) 153FBGA
KMJ5U000WA eMMC(4GB)+MDDR(768MB) x8, x32 400(MDDR) 169FBGA
KML5U000HM eMMC(4GB)+MDDR(1GB) x8, x32 400(MDDR) 169FBGA
KMV3U000CM eMMC(16GB)+MDDR(128MB) x8, x32 400(MDDR) 169FBGA
KMV6U000LM eMMC(64GB)+MDDR(64MB) x8, x16 400(MDDR) 169FBGA
KMV2U000LM eMMC(32GB)+MDDR(64MB) x8, x16 400(MDDR) 169FBGA
KMV3U000LM eMMC(16GB)+MDDR(64MB) x8, x16 400(MDDR) 169FBGA
KMJ7U000WM eMMC(8GB)+MDDR(768MB) x8, x32 400(MDDR) 169FBGA
#SAMSUNG eMMC Based MCP
Part Number Density Nand,Ram Org Speed(Mbps) Package
KMN5U000ZM eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB) x8, x32 800(LPDDR2) 162FBGA
KMN5U000FM eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB) x8, x16 800(LPDDR2) 162FBGA
KMKJS000YA eMMC(4GB)+LPDDR2(768GB) x8, x32 800(LPDDR2) 162FBGA
KMK5U000VM eMMC(4GB)+LPDDR2(1GB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMK5U000YM eMMC(4GB)+LPDDR2(768GB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMNJS000ZM eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMNJS000FM eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMK3U000VM eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) x8, x32 1066(LPDDR2) 186FBGA
KMKUS000VM eMMC(8GB)+LPDDR2(1GB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMN5U000ZA eMMC(4GB)+LPDDR2(512MB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMK7U000VM eMMC(8GB)+LPDDR2(1GB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMK8U000VM eMMC(16GB)+LPDDR2(1GB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMI8U000MM eMMC(16GB)+LPDDR2(2GB) x8, x32 1066(LPDDR2) 186FBGA
KMN9W000RM eMMC(2GB)+LPDDR2(256MB) x8, x32 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMN9W000XM eMMC(2GB)+LPDDR2(256MB) x8, x16 1066(LPDDR2) 162FBGA
KMQ5U000SM eMMC(16GB)+LPDDR3(1GB) x8, x32 1600(LPDDR3) 221FBGA
KMQ7U000SM eMMC(8GB)+LPDDR3(1GB) x8, x32 1600(LPDDR3) 221FBGA
KMQ8U000SM eMMC(4GB)+LPDDR3(1GB) x8, x32 1600(LPDDR3) 221FBGA
#Samsung eMCP eMMC+LPPDDR3
Part number eMMC Density RAM Density NAND Org RAM Org Package size
KMF720012M-B214 eMMC 8GB(TLC) LPDDR3 8Gb X8 X32 221FBGA
KMFN10012M-B214 eMMC 8GB(MLC) LPDDR3 8Gb X8 X32 221FBGA
KMQ310013M-B419 eMMC 16GB(MLC) LPDDR3 16Gb X8 X32 221FBGA
KMQ820013M-B419 eMMC 16GB(TLC) LPDDR3 16Gb X8 X32 221FBGA
KMR31000BA-B614 eMMC 16GB(MLC) LPDDR3 24Gb X8 X32 221FBGA
KMQ210013M-B615 eMMC 32GB(MLC) LPDDR3 16Gb X8 X32 221FBGA
KMQ4Z0013M-B809 eMMC 32GB(TLC) LPDDR3 16Gb X8 X32 221FBGA
KMR21000BM-B809 eMMC 32GB(MLC) LPDDR3 24Gb X8 X32 221FBGA
#SamSung eMMC4.41 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSIONSIZE Temp PACK
KLMAG2GEF4A-A001 16 GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLMAG4FE3B-A001 16 GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLMBG4GE4A-A001 32GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLMBG8FE4B-B001 32GB MLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
KLM4G1FE3B-B001 4GB MLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
KLMCG8GE4A-A001 64GB MLC EMMC4.41 12×16 -25 ~ 85 BGA169

KLM8G2FEJA-A001 8GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLM8G2FEJA-A002 8GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLM8G2FE3B-B001 8GB MLC EMMC4.41 11.5×13 -25 ~ 85 BGA153
KLMAG2WE4A-A001 16 GB TLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLMBG4WE4A-A001 32GB TLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLM4G1YE4C-B001 4GB TLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
KLMCG8WE4A-A001 64GB TLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLM8G1WE4A-A001 8GB TLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
#Samsung eMMC4.5 MLC series
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSION SIZE Temp PACK
KLMAG2GE2A-A001 16 GB MLC EMMC4.512 x 16 -25 ~ 85 BGA169
KLMBG4GEAC-B001 32GB MLC EMMC4.511.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
KLMCG8GEAC-B001 64GB MLC EMMC4.511.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
KLM8G1GEAC-B001 8GB MLC EMMC4.5 11.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
KLMAG2GEAC-B001 16 GBMLC EMMC4.5 11.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
#SamSung eMMC5.0 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSIONSIZE PACK Temp
KLMDGAWEBD-B031 128GB MLC EMMC5.011.5x13x1.4 BGA153 -25 to 85
KLMAG2GEAC-B031 16 GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -25 ~ 85
KLMAG2GEND-B031 16 GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMAG2GEND-B031 16 GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMAG2GESD-B03P 16 GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMAG2GESD-B03Q 16 GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMAG2GEND-B031 16 GB MLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -25 to 85
KLMAG2GESD-B03P 16 GB MLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -40 to 85
KLMAG2GESD-B03Q 16 GB MLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -40 to 105
KLMBG4GEAC-B031 32GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMBG4GEND-B031 32GB MLC EMMC5.01.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMBG4GEND-B031 32GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -25 to 85
KLMBG4GESD-B03P 32GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -40 to 85
KLMBG4GESD-B03Q 32GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -40 to 105
KLM4G1FEAC-B031 4GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMCG8GEND-B031 64GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMCG8GEAC-B031 64GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMCG8GESD-B03P 64GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMCG8GESD-B03Q 64GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLMCG8GEND-B031 64GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -25 to 85
KLMCG8GESD-B03P 64GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -40 to 85
KLMCG8GESD-B03Q 64GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -40 to 105
KLM8G1GEAC-B031 8GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLM8G1GEND-B031 8GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLM8G1GESD-B03P 8GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLM8G1GESD-B03Q 8GB MLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ~ 85
KLM8G1GEND-B031 8GB MLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -25 to 85
KLM8G1GESD-B03P 8GB MLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -40 to 85
#Samsung eMMC5.0 TLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSIONSIZE PACK Temp
KLM8G1WEMB-B031 8GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLM8G1WEPD-B031 8GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLM8G1WEPD-B031 8GB TLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMAG2WEMB-B031 16 GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMAG2WEPD-B031 16 GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMAG2WEPD-B031 16 GB TLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMBG4WEBC-B031 32GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C

KLMBG4WEBD-B031 32GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMBG4GESD-B03P 32GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMBG4GESD-B03Q 32GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMBG4WEBD-B031 32GB TLC EMMC5.011.5x13x0.8 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMCG8WEBD-B031 64GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMCG8WEBC-B031 64GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMCG8WEBD-B031 64GB TLC EMMC5.011.5x13x1.0 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
KLMDGAWEBD-B031 128GB TLC EMMC5.011.5 x 13 BGA153 -25 ° C to 85 ° C
#Samsung eMMC5.1 TLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSION SIZE Temp
KLMBG4WERD-B041 32GB 3bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx1.0mm -25 ° C to 85 ° C
KLMCG4VERF-B041 64GB 3bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx1.0mm -25 ° C to 85 ° C
KLMDG8VERF-B041 128GB 3bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx1.0mm -25 ° C to 85 ° C
#Samsung eeMMC5.1 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSIONSIZE Temp
KLMAG1JENB-B041 16 GB 2bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx0.8mm -25 ° C to 85 ° C
KLMAG2GEND-B041 6 GB 2bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx0.8mm -25 ° C to 85 ° C
KLMBG2JENB-B041 32GB 2bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx0.8mm -25 ° C to 85 ° C
KLMBG4GEND-B041 32GB 2bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx1.0mm -25 ° C to 85 ° C
KLMCG4JENB-B041 64GB 2bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx1.0mm -25 ° C to 85 ° C
KLMCG8GEND-B041 64GB 2bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx1.0mm -25 ° C to 85 ° C
KLMDG8JENB-B041 128GB 2bit MLC EMMC 5.1 11.5mmx13mmx1.0mm -25 ° C to 85 ° C
#Samsung eMMC
Part Number Density Controller PKG PKG MMC Version Class
KLM4G1HE3F-B001 4GB VFX_U 153-ball eMMC4.41 Class50
KLM8G2FE3B-B001 8GB VFX_U 153-ball eMMC4.41 Class100
KLMAG2GE4A-A001 16GB VHX 169-ball eMMC4.41 Class400
KLMBG4GE4A-A001 32GB VHX 169-ball eMMC4.41 Class400
KLMCG8GE4A-A001 64GB VHX 169-ball eMMC4.41 Class400
KLMAG2GE2A-A001 16GB VHX2 169-ball eMMC 4.5 Class1500
KLMBG4GE2A-A001 32GB VHX2 169-ball eMMC 4.5 Class1500
KLMCG8GE2A-A001 64GB VHX2 169-ball eMMC 4.5 Class1500
# Samsung eMMC
Part Number Density Type Org.
KLM2G1DEHE-B101 2GB x8
KLM2G1He3F-B001 2GB x8
KLM4G1FEQA-A001 4GB x8
KLM4G1Fe3B-B001 4GB x8
KLM8G2FEA-A001 8GB x8
KLM8G2Fe3B-B001 8GB x8
KLMAG4FEJA-A001 16GB x8
KLMAG4Fe3B-A001 16GB x8
KLMBG8FEJA-A001 32GB x8
KLMCGAFEJA-B001 64GB x8
KLMCG8Ge4A-A001 64GB x8

SkHynix
#Hynix eMMC NAND FLASH
Product Density Base Tech. Stack Vcc/Org Version
H26M31001HPR 4GB 1xnm class 1 3.3V/x8/x4 MMC4.5
H26M21001FPR 2GB 2ynm class 1 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M31001FPR 4GB 2xnm class 1 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M31002GPR 4GB 2ynm class 1 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M31003GMR 4GB 2ynm class 1 3.3V/x8/x4 MMC4.5
H26M42001FMR 8GB 2xnm class 2 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M42002GMR 8GB 2ynm class 2 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M42003GMR 8GB 2ynm class 2 3.3V/x8/x4 MMC4.5
H26M52002CKR 16GB 2xnm class 2 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M54001DQR 16GB 2xnm class 4 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M52002EQR 16GB 2ynm class 2 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M54002EMR 16GB 2ynm class 4 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M54003EMR 16GB 2ynm class 4 3.3V/x8/x4 MMC4.5
H26M64002BNR 32GB 2xnm class 4 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M68001CFR 32GB 2xnm class 8 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M64002DQR 32GB 2ynm class 4 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M68002DCR 32GB 2ynm class 8 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M68003DMR 32GB 2ynm class 8 3.3V/x8/x4 MMC 4.5
H26M78002ANR 64GB 2xnm class 8 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M78002BFR 64GB 2ynm class 8 3.3V/x8/x4 MMC4.41
H26M78003BFR 64GB 2ynm class 8 3.3V/x8/x4 MMC 4.5
#Sk Hynix eMMC4.5 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSIONSIZE Temp PACK
H26M52003EQR 16 GB MLC EMMC4.512x16x1.2 -25 ~ 85 BGA169
H26M54003EMR 16 GB MLC EMMC4.511.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
H26M52001FMR 16 GB MLC EMMC4.511.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
H26M68003DCR 32GB MLC EMMC4.511.5x13x1.2 -25 ~ 85 BGA153
H26M64001EMR 32GB MLC EMMC4.511.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
H26M64003DQR 32GB MLC EMMC4.512x16x1.2 -25 ~ 85 BGA169
H26M31001HPR 4GB MLC EMMC4.511.5x13x0.8 -25 ~ 85 BGA153
H26M31003GMR 4GB MLC EMMC4.511.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
H26M78003BFR 64GB MLC EMMC4.5 11.5x13x1.2 -25 ~ 85 BGA153
H26M78001CCR 64GB MLC EMMC4.5 11.5x13x1.2 -25 ~ 85 BGA153
H26M42003GMR 8GB MLC EMMC4.5 11.5x13x1.0 -25 ~ 85 BGA153
#Sk Hynix eMMC5.0 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSIONSIZE Temp
H26M52103FMR 16 GB MLC EMMC5.011.5 x 13 -25 ° C to 85 ° C
H26M52103FMRA 16 GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 -40 ° C to 85 ° C
H26M52103FMRI 16 GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 -40 ° C to 85 ° C
H26M64103EMR 32GB MLC EMMC5.011.5 x 13 -25 ° C to 85 ° C
H26M64103EMRA 32GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 -40 ° C to 85 ° C
H26M64103EMRI 32GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 -40 ° C to 85 ° C
H26M78103CCR 64GB MLC EMMC5.011.5x13x1.0 -25 ° C to 85 ° C
H26M78103CCRA 64GB MLC EMMC5.011.5x13x1.2 -40 ° C to 85 ° C
H26M78103CCRI 64GB MLC EMMC5.011.5x13x1.2 -40 ° C to 85 ° C
H26M41103HPR 8GB MLC EMMC5.011.5 x 13 -25 ° C to 85 ° C
H26M41103HPRL 8GB MLC EMMC5.011.5 x 13 -25 ° C to 85 ° C
H26M41103HPRA 8GB MLC EMMC5.011.5x13x0.8 -40 ° C to 85 ° C
H26M41103HPRI 8GB MLC EMMC5.011.5x13x0.8 -40 ° C to 85 ° C

#SK Hynix eMMC 5.1
Model Process CapacityPackage Version
H26M42104HPR 1ynm 64Gb 8GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M41204HPR 1ynm 64Gb 8GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M52208FPR 1ynm 64Gb 16 GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M64208EMR 1ynm 64Gb 32GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M78208CMR 1ynm 64Gb 64GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M51002HPR 3D-V2 128Gb 16 GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M62002GMR 3D-V2 128Gb 32GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M74002EPR 3D-V2 128Gb 64GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M74002EMR 3D-V2 128Gb 64GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26M88002AMR 3D-V2 128Gb 128GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26T75001FMR 3D-V3 256Gb 64GB 153-ball BGA EMMC5.1
H26T87001BMR 3D-V3 256Gb 128GB 153-ball BGA EMMC5.1

KINGSTON
#Kingston eMMC 4.5
PartNumber Capacity 19nm Description Package
KE4CN2H5A 4GB Embedded MMC 4.5 153B 11.5 x 13 x 1.0
KE4CN3H5A 8GB Embedded MMC 4.5 153B 11.5 x 13 x 1.0
KE4CN3K6A 8GB Embedded MMC 4.5 169B 12 x 16 x 1.0
KE4CN4A5A 16GB Embedded MMC 4.5 153B 11.5 x 13 x 1.2
KE4CN4K6A 16GB Embedded MMC 4.5 169B 12 x 16 x 1.0
KE4CN5B6A 32GB Embedded MMC 4.5 169B 12 x 16 x 1.2
KE4CN6C6A 64GB Embedded MMC 4.5 169B 12 x 16 x 1.4
#Kingston eMMC 5.0
Part Number Capacity Description Package
EMMC04G-S100 4GB eMMC 5.0 (HS200) 153B 11.5x13x1.0
EMMC08G-S100 8GB eMMC 5.0 (HS200) 153B 11.5x13x1.0
EMMC16G-S100 16GB eMMC 5.0 (HS200) 153B 11.5x13x1.0
EMMC16G-S110 16GB eMMC 5.0 (HS200) 153B 11.5x13x1.0
EMMC32G-S100 32GB eMMC 5.0 (HS200) 153B 11.5x13x1.0
EMMC16G-E100 16GB eMMC 5.0 (HS400) 153B 11.5x13x1.0
EMMC32G-E100 32GB eMMC 5.0 (HS400) 153B 11.5x13x1.0
EMMC64G-E100 64GB eMMC 5.0 (HS400) 153B 11.5x13x1.4
#Kingston eMMC 5.1
Model Capacity Version Package
EMMC04G-M627 4GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC08G-M325 8GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC16G-M525 16 GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC32G-M525 32GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC64G-M525 64GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC04G-S627 4GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC08G-S325 8GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC16G-S325 16 GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC32G-S325 32GB EMMC 5.1 153-ball BGA
EMMC04G-W627 4GB EMMC 5.1 I-temp 153-ball BGA
EMMC08G-W325 8GB EMMC 5.1 I-temp 153-ball BGA
EMMC16G-W525 16 GB EMMC 5.1 I-temp 153-ball BGA
EMMC32G-W525 32GB EMMC 5.1 I-temp 153-ball BGA
EMMC64G-W525 64GB EMMC 5.1 I-temp 153-ball BGA

#Kingston eMCP 5.0
Part No Capacity eMMC
Standard

Package Size

۰۴EMCP04-NLDM627 4GB MLC eMMC +
۴Gb LPDDR2

۵.۰
(HS400)

۱۱.۵ x 13 x 1.0
(۱۶۲ Ball)

۰۸EMCP04-NL2DT227 8GB TLC eMMC +
۴Gb LPDDR2

۵.۰
(HS400)

۱۱.۵ x 13 x 1.0
(۱۶۲ Ball)

۰۸EMCP08-NL2DT227 8GB TLC eMMC +
۸Gb LPDDR2

۵.۰
(HS400)

۱۱.۵ x 13 x 1.0
(۱۶۲ Ball)

۰۸EMCP04-EL3BT227 8GB TLC eMMC +
۴Gb LPDDR3

۵.۰
(HS400)

۱۱.۵ x 13 x 1.0
(۲۲۱ Ball)

۰۸EMCP08-EL3BT227 8GB TLC eMMC +
۸Gb LPDDR3

۵.۰
(HS400)

۱۱.۵ x 13 x 1.0
(۲۲۱ Ball)

۱۶EMCP08-EL3BT527 16GB TLC eMMC +
۸Gb LPDDR3

۵.۰
(HS400)

۱۱.۵ x 13 x 1.0
(۲۲۱ Ball)

۱۶EMCP16-EL3DT527 16GB TLC eMMC +
۱۶Gb LPDDR3

۵.۰
(HS400)

۱۱.۵ x 13 x 1.0
(۲۲۱ Ball)

#Kingston eMCP 5.0 MLC Nand
Part Number Capacity Description
EMMC04G-S100 4GB eMMC 5.0 (HS200)153B 4GB
EMMC08G-S100 8GB eMMC 5.0 (HS200)153B 8GB
EMMC16G-S100 16GB eMMC 5.0 (HS200)153B 16GB
EMMC16G-S110 16GB eMMC 5.0 (HS200) 153B 16GB
EMMC32G-S100 32GB eMMC 5.0 (HS200) 153B 32GB
EMMC16G-E100 16GB eMMC 5.0 (HS400) 153B 16GB
EMMC32G-E100 32GB eMMC 5.0 (HS400) 153B 32GB
EMMC64G-E100 64GB eMMC 5.0 (HS400) 153B 64GB

TOSHIBA
#Toshiba e.MMC(Version 4.4/4.41 )
Part Number Capacity e-MMC Speed(MHz) Vcc(V) VccQ(V) Package
THGBM4G4D1HBAIR 2 GByte 4.41 52 2.7 to 3.6 1.65 to 1.95, 2.7 to 3.62 P-VFBGA153
THGBM5G5A1JBAIR 4 GByte 4.41a 200 2.7 to 3.6 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 P-VFBGA153
THGBM5G6A2JBAIR 8 GByte 4.41a 200 2.7 to 3.6 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 P-VFBGA153
THGBM5G7A2JBAIM 16 GByte 4.41a 200 2.7 to 3.6 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 P-VFBGA169
THGBM5G8A4JBAIM 32 Gbyte 4.41a 200 2.7 to 3.6 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 P-VFBGA169

THGBM5G9B8JBAIE 64 Gbyte 4.41a 200 2.7 to 3.6 1.70 to 1.95, 2.7 to 3.6 P-TFBGA169
THGBM4T0DBGBAIJ 128 Gb 4.41 52 2.7 to 3.6 1.65 to 1.95, 2.7 to 3.6 P-FBGA169
#Toshiba eMMC4.41 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSION PACK
THGBM5G6A2JBAIR 8GB MLC EMMC4.41 BGA153
THGBM4G5D1HBAIR 4GB MLC EMMC4.41 BGA153
THGBM5G5A1JBAIR 4GB MLC EMMC4.41A BGA153
THGBM4T0DBGBAIJ 128GB MLC EMMC4.41 BGA169
THGBM5G7A2JBAIM 32GB MLC EMMC4.41 BGA169
THGBM5G7B2JBAIM 32GB MLC EMMC4.41 BGA169
THGBM4G8D4GBAIE 32GB MLC EMMC4.41 BGA169
THGBM4G9D8GBAII 64GB MLC EMMC4.41 BGA169
THGBM5G8A4JBAIM 32GB MLC EMMC4.41A BGA169
THGBM5G8B4JBAIM 32GB MLC EMMC4.41A BGA169
THGBM5G9B8JBAIE 64GB MLC EMMC4.41A BGA169
Toshiba eMMC4.5 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSION PACK
THGBMAG5A1JBAIR 4GB MLC EMMC4.5 BGA153
THGBMAG5A1JBAWR 4GB MLC EMMC4.5 BGA153
THGBMAG9A8JBA4G 64GB MLC EMMC4.5 BGA153
THGBMAG6A2JBAIR 8GB MLC EMMC4.5 BGA153
THGBMAG7B2JBAWM 16GB MLC EMMC4.5 BGA153
THGBMAG8B4JBAWM 32GB MLC EMMC4.5 BGA169
THGBMAG5A1JBAWR 4GB MLC EMMC4.5 BGA153
THGBMAG6A2JBAWR 8GB MLC EMMC4.5 BGA153
#Tosshiba eMMC5.0 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSIONSIZE Temp PACK
THGBMBG7D2KBAIL 16 GB MLC EMMC5.011.5 × ۱۳ × ۰.۸ -۲۵ ~ ۸۵ BGA153
THGBMFT0C8LBAIG 128GB MLC EMMC5.011.5×13.0x1.2 -25 ~ 85 BGA153
THGBMHT0C8LBAIG 128GB MLC EMMC5.011.5x 13 -25 ~ 85 BGA153
THGBMGT0T8LBAIG 128GB MLC EMMC5.011.5×13.0x1.2 -25 ~ 85 BGA153
THGBMBG8D4KBAIR 32GB MLC EMMC5.011.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
THGBMBG9D8KBAIG 64GB MLC EMMC5.011.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
THGBMBG6D1KBAIL 8GB MLC EMMC5.011.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
THGBMBG5D1KBAIT 4GB MLC EMMC5.011 × ۱۰ × ۰.۸ -۲۵ ~ ۸۵ BGA153
THGBMBG5D1KBAIL 4GB MLC EMMC5.011.5 × ۱۳ × ۰.۸ -۲۵ ~ ۸۵ BGA153

SanDISK
#SanDisk eMMC4.41 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSION SIZE Temp PACK
SDIN7DU2-16G 16 GB MLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA169
SDIN5C2-16G 16GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
SDIN7DU2-32G 32GB MLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
SDIN5C2-4G 4GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169

SDIN5C1-4G 4GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
SDIN5D2-4G 4GB MLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
SDIN7DU2-64G 64GB MLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
SDIN5C2-8G 8GB MLC EMMC4.41 12 x 16 -25 ~ 85 BGA169
SDIN7DU2-8G 8GB MLC EMMC4.41 11.5 x 13 -25 ~ 85 BGA153
#SanDisk eMMC4.5 MLC
PRODUCT DENSITY NAND Flash VERSION SIZE Org PACK
SDIN7DP4-32G 32GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE1-8G 8GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SNIN7DP2-8G 8GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE2-16G-XA 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE2-16G-XI 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE2-16G-I 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE2-16G 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE4-16G 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DR1-16G 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE2-16GB 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN7DP4-16G 16GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN8DE4-32G 32GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
SDIN7DP4-64G 64GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.4 X8 BGA153
SDIN8DE4-64G 64GB MLC EMMC4.51 11.5x13X1.2 X8 BGA153
SDIN7CP4-128G 64GB MLC EMMC4.51 12x16x1.6 X8 BGA169
SDIN8CE4-128G 64GB MLC EMMC4.51 12x16x1.4 X8 BGA169
SDIN8DE2-8G 8GB MLC EMMC4.51 11.5x13x1.0 X8 BGA153
MICRON
#eMMC based MCP
Part NandDensity DramType DramDensity Bus Width Voltage Package-Pin Clock
MT29PZZZ8D5BKFTF-18 W 8GB LPDDR2 8Gb x8x32 3.3V VFBGA-162-ball 533 MHz
MT29PZZZ4D4BKESK-18 W 4GB LPDDR2 4Gb x8x32 3.3V VFBGA-162-ball 533 MHz
MT29TZZZ5D6EKFRL-107 W 16GB LPDDR3 16Gb x8x32 3.3V VFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZ5D6JKFRL-107 W 16GB LPDDR3 16Gb x8x32 3.3V VFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZ7D6EKKFB-107 W 16GB LPDDR3 24Gb x8x32 3.3V TFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZ7D6JKKFB-107 W 16GB LPDDR3 24Gb x8x32 3.3V VFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZ7D7EKKBT-107 W 32GB LPDDR3 24Gb x8x32 3.3V TFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZ7D7JKKBT-107 W 32GB LPDDR3 24Gb x8x32 3.3V TFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZ8D5JKETS-107 W 8GB LPDDR3 8Gb x8x32 3.3V WFBGA-168-ball 933 MHz
MT29TZZZ8D5JKEZB-107 W 8GB LPDDR3 8Gb x8x32 3.3V WFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZAD7EKKCY-107 W 32GB LPDDR3 32Gb x8x32 3.3V LFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZAD7EKKFB-107 W32GB LPDDR3 16Gb x8x32 3.3V TFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZAD7JKKFB-107 W 16GB LPDDR3 16Gb x8x32 3.3V TFBGA-221-ball 933 MHz
MT29TZZZ4D4BKERL-125 W 4GB LPDDR3 4Gb x8x32 3.3V VFBGA-221-ball 800 MHz
MT29TZZZ8D4BKFRL-125 W 4GB LPDDR3 8Gb x8x32 3.3V VFBGA-221-ball 800 MHz
MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W8GB LPDDR3 8Gb x8x32 3.3V VFBGA-221-bal l800 MHz
MT29TZZZ8D6YKEAH-125 W16GB LPDDR3 8Gb x8x32 3.3V VFBGA-221-ball 800 MHz
MT29TZZZ5D6YKFAH-125 W16GB LPDDR3 16Gb x8x32 1.8V VFBGA-221-ball 800 MHz
#Nand Based MCP
Part NandDensity DRamType DRamDensity BusWidth Voltage Package-Pin ClockRate
MT29UZ4B8DZZHGPB-107 W 4Gb LPDDR3 8Gb x16x16 1.8V WFBGA-221-ball 933 MHz
MT29RZ4B2DZZHHTB-18I 4Gb LPDDR2 2Gb x32x32 1.8V VFBGA-162-ball 533 MHz
MT29AZ5A3CHHWD-18AIT 4Gb LPDDR2 2Gb x8x32 1.8V VFBGA-162-ball 533 MHz
MT29AZ5A3CHHWD-18AAT 4Gb LPDDR2 8Gb x8x32 1.8V VFBGA-162-ball 533 MHz

 

تاپ جی اس ام


نظرتان را به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *